Pearl Harbor du Feu de Wotan x Ramsack van RokpinschHd-A / Ed-0 (FCI)
Sdca 1 et 2 free / blue free


             Elevage du Feu de Wotan                     Bergers Belges MalinoisHd(A/A) - Sd(0/0) - Ed(0/0)
Spondylose free

   Elevage du Feu de Wotan
Bergers belges malinois